Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

"Who are you to judge the life I live? 
I know I'm not perfect  and I don't live to be. 
But, before you start pointing fingers, 
make sure your hands are clean."
~ Bob Marley ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου