Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

"Pink fantasy" wrist warmers

A friend asked me for pink wrist warmers, so i made these. 
Due to the lack of any other "model", 
that's my mom wearing them. 
I had to try hard to persuade her :-)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου