Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Dark blue furry neck warmer

I made something different this time.
I really like this yarn although it was difficult to work with it.
It's getting tangled really easily :-P
This is a dark blue neck warmer,
made of 100% polyester furry yarn,
knitted with needles number 6.
I made this one for my mom,
but i'm also making a cream coloured one,
a red and a brown, so...
...stay tuned :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου