Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

"Don't worry about how 
you 'should' draw it. 
Just draw it 
the way you see it." 
~ Tim Burton ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου