Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

"Wanting to be someone else 
is a waste of the person you are." 
~ Kurt Cobain ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου