Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Cream coloured furry neck warmer

I really love this yarn!
It's hard to work with it, but it worths it!!!
So, this is a cream coloured neck warmer,
made of 100% polyester furry yarn,
knitted with needles number 6. 
 By the way, that's my little sister wearing it.
She is my favorite model :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου