Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Painted Rose mugs

I love painting on mugs.
It's one of my favorite things to do.
The fact that I can use those mugs
which I painted myself,
is amazing.
These are two white mugs
on which I painted roses.
I've never painted roses in this way before.
So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου