Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Pink Piggy

This is a stuffed toy.
It's made of fabric and
it's filled with filling from pillow.
It's colored with acrylics. 
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου