Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Long scarf

I made this scarf for my godfather.
It took me quite some time
and I didn't even had the chance
to give it to him yet :-P
That's a thick yarn
knit with needles number 10.
So... what do you think???
I had no model for this one.
I guess the hanger would have to do the job :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου