Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

"Everyone has a secret world inside them. 
All of the people of the world, 
I mean everybody. 
No matter how dull and boring 
they are on the outside, 
inside them they've all got 
unimaginable, magnificent, 
wonderful, stupid, amazing worlds. 
Not just one world. 
Hundreds of them. 
Thousands maybe." 
~ Neil Gaiman ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου