Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Easter Candle 045

The decoration on the candle is made 
of cinnamon sticks and coffee beans. 
I really love making such things. 
They look beautiful 
and they smell amazing! 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου