Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Easter Candle 052

That's another one candle 
decorated with pink glitter. 
It doesn't have a lot of things on it, 
but still it looks quite beautiful. 
Simple and nice! 
What do you think?

By the way, 
if you like any of my candles 
please feel free to contact me. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου