Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Easter Candle 049

This candle is decorated with twine.
Twine is an easy thing to use 
in order to decorate candles. 
It fits with nearly everything. 
Plus, it comes in many sizes 
so i can even use a combination 
of different kinds of twine. 
I really like it! 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου