Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Easter Candle 051

I made some experiments 
with pink glitter today. 
This candle is an outcome 
of these experiments :-P 
I am really satisfied with it! 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου