Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

"An essential aspect of creativity 
is not being afraid to fail."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου