Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

"Strength 
doesn't come from 
what you can do. 
It comes from overcoming 
the things you once thought 
you couldn't."
~ Rikki Rogers ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου