Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

"Life is like riding a bicycle. 
In order to keep your balance, 
you must keep moving!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου