Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Pink and white seed stitch wrist warmers

This is my first attempt to make seed stitch. 
It becomes more fluffy than the stitch i used to make. 
I used smaller needles and yet it became more loose. 
It has a very good texture.
 I really like it!
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου