Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Black and White shades braided cowl

This is something completely new. 
This cowl is knitted on the fingers. I didn't use needles. 
I found it in the internet and i thought it would be fun to try. 
This one is the first i made using this technique. 
So... what do you think???

By the way, that's my aunt wearing it :-D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου