Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

"Life is sometimes hard. 
Things go wrong, 
in life and in love and in business 
and in friendship and in health 
and in all the other ways 
that life can go wrong. 
And when things get tough, 
this is what you should do. 
MAKE GOOD ART."
~Neil Gaiman~Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου