Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Lilac furry neck warmer

And that's the neck warmer
made to match with the lilac hut.
This is a lilac neck warmer,
made of 100% polyester furry yarn,
knitted with needles number 6.  
A simple knit stitch, as alway.
This yarn gets tangle really easily. 
 Below you can see the whole lilac set.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου