Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Lilac woollen hut

I guess i've said it a lot of times
but... i really love lilac.
I made this hut for me
i also made a neck warmer
to match with it.
I didn't kept them in the end :-P
But i really love them

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου