Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

"The one thing that you have 
that nobody else has 
is you. 
Your voice, your mind, 
your history, your vision. 
So write and draw and build 
and play and dance 
and live as only you can."
~Neil Gaiman~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου