Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

"There is beauty in our flaws 
because they are uniquely our own. 
They tell a story of what we've survived. 
They are designed as a reminder 
that perfection is an illusion. 
Because without the black 
there cannot be light." 
~Piper Payne - 'Breathing Black'~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου