Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Wrist Warmers ww028

This is my latest pair of wrist warmers.
I really love the colours.
They don't exactly fit with the winter weather,
but they can be a splash of colour
within the cold, white winter! 
So, what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου