Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“A room without books is like a body without a soul.”
 ~ Marcus Tullius Cicero ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου