Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all - in which case, you fail by default.”
 ~ J.K. Rowling ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου