Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.”
 ~ Dr. Seuss ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου