Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013Time is a watchful adversary, who waits enduringly for that merciless hour, hurrying to work the hands of separation.”
 ~ Kelly Vang,
Star Watchers~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου