Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013“If you were half as funny as you think you are, you'd be twice as funny as you are now.”
 ~ Cassandra Clare,
City of Bones ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου