Κυριακή, 12 Μαΐου 2013Don't wait for the world to inspire you, 
be an inspiration to the world!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου