Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“Live in the present, remember the past, and fear not the future, for it doesn't exist and never shall. There is only now.”
 ~ Christopher Paolini,
Eldest ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου