Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Sorcerer's Stone ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου