Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013“Just because you have the emotional range of a teaspoon doesn't mean we all have.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Order of the Phoenix ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου