Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013“The truth." Dumbledore sighed. "It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with great caution.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Sorcerer's Stone ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου