Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

 
 
Love means the warmth of the sun,
the aroma of a rose,
the breeze of the sea,
but as you can see
it never means the same for anyone.
Love acquires its true meaning
by experiencing it for the first time
because only then can you define it.
~ Nestor Gallardo ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου