Κυριακή, 12 Μαΐου 2013The words you say mean nothing, the way you say them means everything.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου