Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“Books are my friends, my companions. They make me laugh and cry and find meaning in life.”
 ~ Christopher Paolini,
Eragon ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου