Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“The world is indeed full of peril and in it 
there are many dark places.
But still there is much that is fair. 

And though in all lands, 
love is now mingled with grief, 
it still grows, 
perhaps, the greater.”
 ~ J.R.R. Tolkien,
The Lord of the Rings ~
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου