Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013“Sometimes the greatest tests of our strength are situations that don't seem so obviously dangerous. Sometimes surviving is the hardest thing of all.”
 ~ Richelle Mead,
Last Sacrifice ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου