Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Chamber of Secrets ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου