Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013“How can you tell? That I like books, I mean.

The look on your face when you walked in, somehow I doubted you were that impressed by me.”
 ~ Cassandra Clare,
City of Bones ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου