Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“No book is really worth reading at the age of ten which is not equally – and often far more – worth reading at the age of fifty and beyond.”
 ~ C.S. Lewis ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου