Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013“Let no man, in whatever rank or superiority, control your mind and tell you what to do”
 ~ Christopher Paolini ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου