Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013“If you want to know what a man's like, 
take a good look at how he treats his inferiors, 
not his equals.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Goblet of Fire ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου